Загальні  дані  про Пархомівську сільську раду

Пархомівській сільській раді підпорядковані насе­лені пункти - село Пархомівка, село Гаркавець, селище Павлівка, селище Степове.

Село Пархомівка розташоване за 14 км. від райцентру, за З2 км. від найближчої залізничної станції Гути,і за 115 км від Харкова. Воно розкинулось в долині річки Котельви, навколо великого ставу. Грунти чорноземні. 

 Населення - 3286 чоловік, площа - 10859,2 га.

У 1688 році Пархомівський хутір разом з орними земля­ми і сіножатями належав Охтирському полковнику І.Перехрестову. В 1704 році за провини перед царем Пєрехрестова усунули з полкової посади, а маєтності, в тому числі Пархомівку, віддали до державної казни. У 1789 році Катерина ІІ подарувала Пархомівку графу генерал-поручикові Подгорічані, і селяни стали його кріпаками. В цей час в Пархомівці за даними на 1765 рік налічувалось 224 двори, населення-1600 чоловік. Після загибелі графа Подгорічані у Вітчизняній війні 1812 року Пархомівка перейшла у власність поміщика Вучичевича, на­щадкам якого до 80-х років XIX століття належало тут 8,5 тисяч де­сятин землі.
Напередодні реформи 1861 року Пархомівка була волосним центром, в ній проживало близько 3,5 тисяч чоловік.

Після реформи 1861 року у Пархомівці, що належала поміщикам Вучичєвичам, а пізніше, в 90-х роках XIX століття стала власністю одного з наймогутніпих капіталістів Харитоненка, працювали заводі винокурний і цегельний.

В селянському русі на Харківщині у 1902 році вже виявся вплив робітничого руху. В період першої російської народної рево­люції 1905-1907рр.. у Пархомівці відбулося кілька революційних виступів селян і робітників цукрового заводу. Царський уряд шляхо столипінської аграрної реформи намагався зміцнити куркульство як свою опору на селі. Після повалення царизму, у квітні 1917 року в Пархомівці було створено волосний земельний комітет.

Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної револю­ції в Росії і проголошення Першим Всеукраїнським з’їздом Рад Радянської влади на Україні /грудень 1917 року/ створено Пархомівську во­лосну Раду робітничих і селянських депутатів. У 1918 році на основі ленінського Декрету голосна Рада конфіскувала землі у поміщиків Харитоненка і Декрешова. Понад 5 тис. десятин було передано селянам, а в колишній економії Харитоненка створено радгосп.

В 1921 році одним з важливих завдань сільської Ради була робота серед селян по залученню їх до колективного господарю­вання. У 1924 році за ініціативою комнезаму на хуторі Декрешівка створено сільськогосподарську комуну імені В.Ілліча, а в 1929 році – створено товариство по спільному обробітку землі „Червоний орач”.

Суцільна колективізація селянських господарств була завершена в 1932 році.

9 жовтня 1941 року фашистські загарбники окупували Пархомівку, яку було визволено 12 серпня 1943 року.

У 1951 році колгоспи „Червоний орач” та імені „ХТЗ” об’єдналися в артіль „Більшовик”, а в 1954 році на базі інших трьох колгоспів було створено артіль „Зоря комунізму”.

На сьогоднішній день на території ради є: дитяча дошкільна установа, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  будинок культури, дві бібліотеки, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, торгівельні заклади, два відділення зв’язку,  Пархомівський  художній музей ім. П.Ф.Луньова, Свято-Покровський храм та промислові та сільськогосподарські підприємства.

На території сільської ради проживає 247 дітей  шкільного віку, 217- дітей дошкільного віку,  громадян працездатного віку 1917, громадян пенсійного віку  905.  Станом на 01.01.2017 року наявність господарств на території ради – 1463, в т.ч. в  с. Пархомівка – 1312 господарств з населенням – 2984 чол., с. Гаркавець – 2 господарства з населенням – 2 чоловіки, селище Павлівка – 91 господарств з населенням – 198 чоловік, селище Степове – 58 господарств з населенням – 102 чоловіки.

Логін: *

Пароль: *